Kirkegårder og gravsteiner i Norge


 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)
Olav Håkon Olsen
Olav Håkon Olsen
 
Lokalisert  037
Rad 11
Gravnr 039 
Olav Haakon Olsen (d. 12 Mai 1999)
 


 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)
Helge og Valborg Perskås
Helge og Valborg Perskås
 
Lokalisert  B
Rad 05
Gravnr 040 
Helge Gunleiksen Perskås (d. 15 Jun 1996)
Valborg Perskås (d. 30 Okt 1998)
 


 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)


 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)
Gravstein
Gravstein
Aslaug Falch-Jensen Asbjørn Falch-Jensen 
    Aslaug Luella Brekke (d. 28 Aug 1982)
Asbjørn Falch-Jensen (d. 5 Des 1983)
 
Gravstein
Gravstein
Gunnar Christian Toft Herdis Marie Toft  
    Herdis Marie Brekke (d. 29 Sep 1997)
Gunnar Christian Toft (d. 27 Jul 1992)
 


 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)


 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)